آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

نمیتوانم

شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۶ ب.ظ

خدایا...

می خواهم اعتراف کنم!

دیگر نمی توانم، خسته ام...

من امانتدار خوبی نیستم،

مرا از من بگیر...مال خودت!

من نمی توانم نگهش دارم...

  • فربانو ...