آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

سکوت

چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۰۲ ب.ظ

در امتداد سکوت...سکوت میکنی!

سکوتی به وسعت مهربانی تو و به عمق دلدادگی من!

سکوت تو سرآغاز تمام فریادهای من است و سؤالی که همیشه بی
پاسخ ماند!

چرا من.......................................؟

  • فربانو ...