آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

چه کار کرده ای

چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۰۱ ب.ظ

باساعت روی دیوار چه کار کرده ای؟
که امشب تمام نمی شود!!!
لحظه ها در تکاپوی چشمانت محو شده اند
ثابت مانده اند تا مبدا این ساعات تمام شوند
نفس هایم بریده بریده شده وطعم لحظه را
چندین برابر میکند
انگار همه دست به دست هم داده اند تا ما در هم غرق شویم
گوش کن...............
تمام دیوار های اتاق امشب اسم تورا صدا میکنند!!!‬

  • فربانو ...