آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

قول بده

شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۲، ۰۶:۱۲ ب.ظ

بِہ مَــטּ قــول بِده

دَر تَمــامے ســال هــآیـے کِہ باقــے مانــدِه

تــآ اَبــــــــــَـــد

مُواظِــبِ خــودَت باشــے

دیگــر نیســتم کِہ یــاد آوَریَــت کـُـنم...

  • فربانو ...