آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

وابستگی

شنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۳، ۰۶:۱۹ ب.ظ

به من گفته بودی که نمی خواهی به هم وابسته شویم. گفتم خب نشویم.

گفتی تو دختر هستی و دخترها زودتر وابسته میشوند و نگران توام.

گفتم نگران نباش. من سنگ تر از این حرفام.

ای کاش به حرفت گوش کرده بودم.

دیر فهمیدم. چند هفته بعد که گفتم دارم وابسته میشوم و بیا دیگر به کار هم کاری نداشته باشیم گفتی که دیگر دیر است و از من خوشت آمده. گفتی میخواهی مرا بیشتر بشناسی و من قند در دلم آب شد.

ای کاش این بار به حرفت گوش نکرده بودم.

  • فربانو ...